Тениски Клуб - Членство

Членови на ТК „Маркови Кули“ - Прилеп

 

Повеќе: Тениски Клуб - Членство

Пливачки Клуб

Пливачки Клуб "Маркови Кули"

 

Повеќе: Пливачки Клуб

Фудбалски Клуб

Фудбалски клуб Прилеп

пионери и петлина

генерација 93/94 и помлади

Повеќе: Фудбалски Клуб

Тениски Клуб

Тениски Клуб „Маркови Кули„ - Прилеп

основан во 1999 година

 

Повеќе: Тениски Клуб