Школа за Бадминтон

 

Школа за бадминтон

 

 

Тренинзи три пати неделно и тоа:

- Во понеделник, среда и петок од 18 часот до 19 часот

 

Тренери:

- Златко Думбалоски

- Антун Јуриќ